Pewnego dnia, jak zwykle niespodziewanie, zjawiła się u nas prawdziwa Artystka. Od razu spytała „co to za galeria?” Odpowiedzieliśmy , że jest to Galeria Spotkań. „A jakie są jej formy pracy?” Tu nas zatkało bo nie zastanawialiśmy się dotąd nad formami… Dla nas ważne było, że mieszkamy w Galerii, że jest to dom otwarty, że każdy może tu przyjść bez zapowiedzi i my się z nim spotykamy a on z nami. Jakoś nie zadowoliło to naszej Artystki więc następnego dnia , przy śniadaniu, napisaliśmy spis form pracy i wywiesiliśmy go na słupie w centrum głównej Sali galeryjnej. 


Oto te FORMY PRACY GALERII:
1.Spotkanie z Ciszą,
2.Ciekawy dialog ( albo i monolog),
3.Patrzenie na inną „giembe”,
4.Muzykowanie, śpiewanie, tańce i pląsy,
5.Opowiadanie legend i baśni,
6.Rysowanie i malowanie kartek przyjaźni, lepienie z plasteliny albo z gliny, uczenie robienia kolaży z wszystkiego co się spodoba a zwłaszcza z elementów roślin,
7.Pokazywanie „mini muzeum” sprzętów starego gospodarstwa wiejskiego, bani z kąpielą w stawie z wodą peloidową, domku ze słomy i gliny, oraz głównej Sali Spotkań ze zgromadzonymi wytworami artystycznymi i pamiątkami ze zdarzeń w Galerii od jej powstania w 1996 roku.
8.Fotografowanie co się komu podoba,
9.Czytanie z tutejszej gwary albo i z nadesłanej poezji…
10.Wypytywanie „skąd joni so i co joni se myślo…” i zapraszanie przybyszów do wpisania się do naszej kolejnej Księgi Gości.
I wreszcie główna idea: życ zdrowo i życzliwie .
Odkąd wywiesiliśmy „ te formy” na słupie pośrodku głównej sali Galerii Spotkań już żadne pytanie nas nie zaskoczy a o każdej wymienionej tu „formie” opowiadamy chętnie skąd się ona wzięła i pokazujemy jej przykłady.